Full Stack JavaScript Development with MEAN

Full Stack JavaScript Development with MEAN

House Work

MongoDB Architecture Guide

MongoDB 3.4, November 2016
mongodb architecture guide

Node.js Succinctly

node-js-img

nodejs succinctly (v pdf)

MongoDB dokumentace

mongodb cookbook
the definitive guide to mongodb
mongodb the definitive guide
scaling mongodb
mongodb in action
mongodb and python
50 tips and tricks for mongodb developers
mongodb and php
pro hibernate and mongodb
mongodb the definitive guide 2nd edition
mongodb applied design patterns
mongodb basics
mongodb data modeling
mongodb cookbook second edition
practical mongodb
mongodb in action 2nd edition
mongoose for application development

Go dokumentace

49d752b72f0e748652e7f4ca5911cb52

mastering go web services
go in action
go in practice
introducing go

Vnímání latence uživatelem

Zpoždění Reakce uživatele
0–100 ms Okamžik
100–300 ms Malé postřehnutelné zpoždění
300–1000 ms Počítač pracuje
1 s a více Přepnutí mentálního kontextu
10 s a více Vrátím se později…

Docker dokumentace

dockericon

Až se rozhodnete, že byste své aplikace chtěli distribuovat v kontejnerech, může se vám hodit info jak na to.

pro vagrant
learning docker
docker cookbook
using docker
monitoring docker
getting started with kubernetes
pro docker
docker in action
extending docker
docker in practice

Java dokumentace

java the legend
object oriented vs functional programming
modern java ee design patterns
microservices for java developers

out of the box


Prostě skvělá muzika…

© 2016 pepa.holla.cz

Theme by Anders NorénUp ↑